Гарантії у стоматології

Наші послуги

Лікарська стоматологічна допомога поділяється на стоматологічні послуги – медичні маніпуляції, що мають на меті діагностику, лікування, профілактику стоматологічних захворювань, результат яких нематеріальний, споживається в процесі їх надання.


Гарантия на стоматологические услуги

Під стоматологічними послугами розуміються:

– обробка та пломбування кореневих каналів (ендодонтичне лікування);

– професійна гігієна ротової порожнини;

– лікування каріозних уражень зубів з наступним

– накладення тимчасової пов’язки

– амбулаторні хірургічні операції;

– встановлення імплантату;

– лікування захворювань пародонту;

– ортодонтичне лікування;

– відбілювання зубів.


Кожен медичний працівник повинен гарантувати пацієнтові належну якість медичної допомоги/послуги: дотримуватись правил асептики та антисептики, використовувати лише сертифіковані препарати та медичну техніку, дотримуватись правил безпеки тощо. Однак для професіоналів стоматології законодавство встановлює додаткові гарантійні зобов’язання на окремі послуги.

І стоматологічні роботи – медичні маніпуляції, націлені на діагностику, лікування, профілактику стоматологічних захворювань, що мають матеріальний (речовий) результат, який здатний зберігати свої фізичні (споживчі


Такі гарантії на сьогодні нормативно регулюють:

  • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Основи)
  • Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII (далі — Закон про захист прав споживачів)

Під стоматологічними роботами розуміються:

– прямі композитні реставрації (пломби);

– непрямі реставрації (вкладки, вініри);

– протези знімні та незнімні;

– знімні ортодонтичні апарати;

– ритейнери.

Гарантійне зобов’язання є двостороннім, взаємним зобов’язанням медичної організації та пацієнта, в рамках якого:

ТОВ «Денталіка» зобов’язується ознайомити пацієнта з порядком гарантійного лікування та встановленими прогнозами лікування, а пацієнт зобов’язується дотримуватись умов надання гарантійного лікування.

Гарантійний термін – це період, протягом якого у разі виявлення недоліку у виконаній роботі, виконавець зобов’язаний задовольнити вимоги замовника, а замовник має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення недоліків виконаної роботи. >

Термін служби – період, протягом якого виконавець зобов’язується забезпечувати споживачеві можливість використання результату стоматологічної роботи за призначенням та нести відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.

Суттєвий недолік – це недолік, який унеможливлює використання результату роботи відповідно до його цільового призначення, непереборний недолік (наприклад, повний перелом протезу або випадання пломби) або на усунення цього недоліку потрібні значні недоліки витрати часу чи коштів.

На стоматологічні послуги, корисні властивості яких споживаються в процесі їх надання, результати яких не мають матеріального вираження, неможливо встановити гарантійні терміни і терміни служби. Проте в усіх випадках наша клініка «Денталіка» гарантує дотримання загальноприйнятих стандартів та алгоритмів надання медичної допомоги.


У всіх випадках надання стоматологічних послуг нашою клінікою «Денталіка» безумовно, гарантується:

– надання повної, достовірної та доступної за формою інформації про стан здоров’я пацієнтів;

– проведення консультації та консиліуму – як за медичними показаннями, так і на вимогу пацієнта;

– проведення лікування спеціалістами, які мають сертифікати, що підтверджують право на здійснення цього виду медичної допомоги;

– облік показників загального здоров’я пацієнта при здійсненні діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів стоматологами всіх спеціалізацій;

– складання рекомендованого (пропонованого) плану лікування;

– індивідуальний підбір анестетиків, що дозволяє максимально виключити больові відчуття;

– точна діагностика;

– ретельне дотримання технологій лікування;

– застосування технологічно безпечних, дозволених МОЗ України матеріалів, які не втратили термінів придатності;

– проведення контрольних оглядів;

– проведення профілактичних оглядів;

– заходи щодо усунення або зниження ступеня ускладнень, які можуть виникнути в процесі або після лікування;

– визначення ризику повторення або загострення виявлених захворювань;

Сукупність даних обов’язкових гарантій створює передумову для якісного лікування та стійкості його результатів. 


Пацієнт відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” має право на:

– вільний вибір послуг, що надаються у стоматологічному кабінеті;

– придбання необхідної, доступної, достовірної інформації про стоматологічні послуги та матеріали, їх характеристики, вартість для самостійного прийняття рішення щодо рекомендованих лікарем методів лікування та протезування;

– інформацію про діагноз та перспективи лікування, можливі ускладнення;

– отримання стоматологічних послуг в обсягах, які достатньо для підтримки здоров’я та життєдіяльності;

– гарантійний термін на отримані стоматологічні послуги за умов виконання ним правил особистої гігієни ротової порожнини;

– безкоштовне усунення недоліків отриманої стоматологічної послуги протягом гарантійного терміну (лікар не несе відповідальності за недоліки у наданих послугах, якщо доведено, що вони виникли з вини самого пацієнта);

– належна якість стоматологічних послуг у повному обсязі;

– безпека отриманих стоматологічних послуг (захист від зараження інфекційними захворюваннями: СНІД, вірусний гепатит та ін.);

– відшкодування збитків, завданих послугами неналежної якості;

– звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

Адреса Управління захисту прав споживачів: м. Київ, вул. Сагайдачного, 29а, тел. 417-23-09


Гарантійний термін на стоматологічні послуги (встановлений МОЗ України) на пломби:

– на цементі пломби – 6 місяців (на всі класи порожнин);

– на пломби з композитних матеріалів (хімічних та світлополімерних) – 6 місяців для порожнин 4 класу за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (хімічних та світлополімерних) – 12 місяців для порожнин 1 та 5 класів за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (хімічних) – 6 місяців для порожнин 2 та 3 класів за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (світлополімерних) – 12 місяців для порожнин 2 та 3 класів за Блеком.

на зубопротезні роботи:

– на безпосередньо тимчасову коронку (протез) – 3 місяці;

– на інші види зубопротезних робіт – 12 місяців.


Термін служби зубопротезних робіт (встановлений МОЗ України)

– знімні пластмасові протези (повні, часткові) із пластмасовими зубами – 24 місяці;

– знімні бюгельні – 24 місяці;

– суцільнолиті металеві – 36 місяців;

– цільнолиті з пластмасовим облицюванням – 24 місяці;

– цільнолиті з керамічним облицюванням – 36 місяців;

– незнімні з кераміки – 36 місяців.


Гарантійний термін встановлюється з дня завершення лікування зуба або з дня завершення протезування та фіксації зубного протеза в порожнині рота.

Термін служби пломби (встановлений МОЗ України):

– на цементі пломби – 12 місяців для порожнин 1 класу за Блеком;

– на цементі пломби – 9 місяців для порожнин 2, 3, 4 та 5 класів за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (хімічних та світлополімерних) – 24 місяці для порожнин 1 та 5 класів за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (хімічних) – 12 місяців для порожнин 2, 3 та 4 класів за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (світлополімерних) – 12 місяців для порожнин 4 класу за Блеком;

– на пломби з композитних матеріалів (світлополімерних) – 18 місяців для порожнин 2 та 3 класів за Блеком.

Гарантійний термін зберігання пломби знизиться на 30% при порушенні пацієнтом правил особистої гігієни порожнини рота та за наявності генералізованого пародонтиту середнього та тяжкого ступеня.

За наявності у пацієнта тяжких загальних захворювань (ендокринна патологія, злоякісні новоутворення, порушення психіки, алкоголізм, токсикоманія) та за наявності множинного карієсу, уражених понад 12 зубів, гарантійний термін зберігання пломби знизиться на 50%.

При порушенні гігієни ротової порожнини гарантійний термін зубних протезів знижується на 50%.


Претензії пацієнтів щодо зубних протезів можуть бути пред’явлені протягом гарантійного терміну за умови, що пацієнт виконав рекомендації лікаря щодо:

– використання конкретного протезу;

– регулярного та грамотного дотримання правил особистої гігієни ротової порожнини. Вранці та ввечері чистити зуби та зубні протези, полоскати ротову порожнину та зубні протези після кожної їжі;

– відвідування лікаря для корекції протезів У жодному разі не проводити самостійно корекцію знімних протезів та їх ремонт;

– звертатися до лікаря негайно при появі ускладнень або зламу протезів.